Oekraïne - Speciaal onderwijs op 6 scholen

« Terug naar overzicht

Hier leest u wat informatie over het doel dat we d.m.v. onze jubileumactiviteiten financieel willen steunen. De opbrengst van de acties die gedaan worden, alsmede de collecte tijdens de herdenkingsdienst, zullen worden besteed aan dit doel.

Onderwijs in Oekraïne kent geen traditie waarin er veel aandacht was voor zwakke leerlingen of leerlingen met leer-en/of gedragsproblemen. Alle aandacht was gericht op de goede leerlingen om die tot zo hoog mogelijke prestaties te brengen. In de tijd van het communisme mocht zelfs niet eens met verschillen tussen leerlingen rekening gehouden worden.
Een aantal christelijke scholen is wel begonnen om meer aandacht te besteden aan zwakke leerlingen. Enkele leerkrachten op deze scholen hebben zich daar nu in gespecialiseerd, o.a. door zich te verdiepen in de manier waarop christelijke scholen in Nederland dat toepassen. Vanuit Nederland is een stichting OGO (ondersteuning gereformeerd onderwijs in Oost-Europa) opgezet om dit werk financieel wel mogelijk te maken.

Natasja Lischuk, destijds leerkracht van de school in Zhitomir, was een van de eerste leerkrachten die via OGO gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om zich hierin te specialiseren. Zij werd medewerkster van het door OGO ondersteunde onderwijscentrum en ondersteunt van daaruit christelijke scholen die zich op het gebied van zorgbreedte verder willen ontwikkelen. Zij is ook de inhoudelijke motor achter het project voor kinderen met een downsyndroom in Kiev. 

De Oekraïense overheid heeft waardering voor alles wat gedaan wordt om zorgbreedte op de scholen te verbeteren, maar stelt daar geen financiële middelen voor beschikbaar. OGO ondersteunt een zestal christelijke scholen door per school een leerkracht voor een halve weektaak vrij te maken om het zorgbreedteprogramma te coördineren en verder te ontwikkelen. 

Andere door OGO ondersteunde activiteiten die hier direct mee te maken hebben, zijn:

Sponsoren van nascholingscursussen om kennis en vaardigheid op het gebied van zorgbreedte te vergroten;
Uitwisseling van praktijkervaringen door de scholen mogelijk maken;
Financiële bijdragen verlenen aan het ontwikkelen van werkboeken, handleidingen etc. om voor de diverse vakgebieden zorgbreedteprogramma’s te ontwikkelen en/of uit te breiden.
Maakt u dit werk van Natasja Lischuk mogelijk?  Meer informatie vindt u op www.stichting-ogo.nl

 


« Terug naar overzicht